ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνο ένα στα δύο τρόφιμα εξάγεται μεταποιημένο

Τι δείχνει μελέτη της GLOBAL GREECE τις πιο σημαντικές αγορές-στόχους

 21/11/2019 17:17

Μόνο ένα στα δύο τρόφιμα εξάγεται μεταποιημένο

Σοφία Χριστοφορίδου

Τρόφιμα και ποτά αντιστοιχούν στο 16% των ελληνικών εξαγωγών ποσοστό που ανεβαίνει στο 24% μετά από την αφαίρεση των πετρελαιοειδών. Ωστόσο οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν στο 51% των εξαγωγών, πολύ μικρό ποσοστό έναντι του 76% για παράδειγμα της Ιταλίας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη της εταιρίας GLOBAL GREECE που εντοπίζει τα 30 κρισιμότερα εξαγώγιμα ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως προς τις προοπτικές τους, με βάση την ανάπτυξη των εξαγωγών τους στα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και τις πιο σημαντικές αγορές-στόχους.

Κρισιμότερες χώρες για τις ελληνικές εξαγωγές είναι η Γερμανία και η Ιταλία. Xώρες όπως οι Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρο και Ολλανδία έχουν επίσης καλές προοπτικές. Χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει μικρότερες ποσότητες τροφίμων αλλά παρουσιάζουν στα 5 τελευταία χρόνια εξαιρετική δυναμική είναι οι Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία.

Συνολικά το Top 12 των Χωρών οι οποίες εισάγουν τα ελληνικά προϊόντα και έχουν την καλύτερη προοπτική, ανεξαρτήτως ποσοτήτων είναι: Τσεχία, Γαλλία, Καναδάς, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλφιο, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Σουηδία και Ρωσία.

Ολόκληρη η Μελέτη βρίσκεται στο:

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf

Τρόφιμα και ποτά αντιστοιχούν στο 16% των ελληνικών εξαγωγών ποσοστό που ανεβαίνει στο 24% μετά από την αφαίρεση των πετρελαιοειδών. Ωστόσο οι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν στο 51% των εξαγωγών, πολύ μικρό ποσοστό έναντι του 76% για παράδειγμα της Ιταλίας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη της εταιρίας GLOBAL GREECE που εντοπίζει τα 30 κρισιμότερα εξαγώγιμα ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά, τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως προς τις προοπτικές τους, με βάση την ανάπτυξη των εξαγωγών τους στα 5 τελευταία χρόνια, καθώς και τις πιο σημαντικές αγορές-στόχους.

Κρισιμότερες χώρες για τις ελληνικές εξαγωγές είναι η Γερμανία και η Ιταλία. Xώρες όπως οι Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία, Κύπρο και Ολλανδία έχουν επίσης καλές προοπτικές. Χώρες στις οποίες η Ελλάδα εξάγει μικρότερες ποσότητες τροφίμων αλλά παρουσιάζουν στα 5 τελευταία χρόνια εξαιρετική δυναμική είναι οι Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Δανία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς και Σουηδία.

Συνολικά το Top 12 των Χωρών οι οποίες εισάγουν τα ελληνικά προϊόντα και έχουν την καλύτερη προοπτική, ανεξαρτήτως ποσοτήτων είναι: Τσεχία, Γαλλία, Καναδάς, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλφιο, Ιταλία, Δανία, Αυστρία, Σουηδία και Ρωσία.

Ολόκληρη η Μελέτη βρίσκεται στο:

https://www.globalgreece.gr/img/meleti%20GlobalGreece.pdf

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία