ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για το άσυλο

Τι παραμένει και τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί η Νίκη Κεραμέως και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή

 30/07/2019 17:04

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για το άσυλο
Φωτ. αρχείου

Τη νέα ρύθμιση που αφορά στο πανεπιστημιακό άσυλο και περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή παρουσίασε η εφημερίδα «Καθημερινή».

Από τα τρία άρθρα που δημοσιεύει η εφημερίδα με τίτλο «Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» προκύπτει ότι η βασική διαφορά σε σχέση με τον νόμο Γαβρόγλου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να επεμβαίνουν όταν διαπιστώνεται η τέλεση «αξιόποινων πράξεων» χωρίς να υπάρχει περιγραφή τους, ενώ ο 4485/2017 έδινε την ίδια δυνατότητα όταν τελούνταν κακουργηματικές πράξεις, ενώ για τις υπόλοιπες χρειαζόταν απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ρύθμιση που έχει επεξεργαστεί η Νίκη Κεραμέως έχει ως εξής :

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα ρύθμιση με τον «νόμο Γαβρόγλου» έχει ως εξής :

Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση και τη μάθηση έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.

2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων, καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για επεμβάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επεμβάσεις σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.

Τη νέα ρύθμιση που αφορά στο πανεπιστημιακό άσυλο και περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή παρουσίασε η εφημερίδα «Καθημερινή».

Από τα τρία άρθρα που δημοσιεύει η εφημερίδα με τίτλο «Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» προκύπτει ότι η βασική διαφορά σε σχέση με τον νόμο Γαβρόγλου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να επεμβαίνουν όταν διαπιστώνεται η τέλεση «αξιόποινων πράξεων» χωρίς να υπάρχει περιγραφή τους, ενώ ο 4485/2017 έδινε την ίδια δυνατότητα όταν τελούνταν κακουργηματικές πράξεις, ενώ για τις υπόλοιπες χρειαζόταν απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ρύθμιση που έχει επεξεργαστεί η Νίκη Κεραμέως έχει ως εξής :

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα ρύθμιση με τον «νόμο Γαβρόγλου» έχει ως εξής :

Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση και τη μάθηση έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.

2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων, καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για επεμβάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επεμβάσεις σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία